moini.net - Jim Moini's License Plates
NUMBER BLOCKS
1992 SERIES
With the 1992 series, most plates went to 7 digits and used narrower dies.   The 1992 plates lasted through 1997 for most states - although some used them until 2002.
Unlike the '86 series, there was no yearly publication of the blocks used ... but there were still a few different allocation tables available.

Any varitaions to the initial allocations are noted by the active years in brackets, like this: [88-91].
Entries with no dates shown were allocations that stayed the same for the entire 1992 series.

The type of plate was determined by number sequence and color - refer to my Numbering and Colors page for details.

The information comes from the document 'Diario Oficial' published by the government of Mexico.
The following issues were used to create this page:
1993 allocation tables:   31 August 1993     |     1994 allocation tables:   29 July 1994     |     1995 allocation tables:   20 February 1995

CONTENTS

Car | Truck | Bus | Trailer | Taxi (states) | Commercial Truck | Commercial Bus | Commercial Trailer | Taxi (DF) | Metro Transport (EDOMEX/DF) | Fronteriza | Dealer | Antique Auto | Motorcycle Types (1994) | Motorycle Types (1995-) | Federal Vehicles (SPF) | Diplomatic | Police

Numbers with * are observed numbers which were not not in the published sequences.

TRANSPORTE PRIVADO - PRIVATE VEHICLES
(green characters on a reflective white background)
State Car Truck
Bus Trailer
DISTRITO FEDERAL 100 AAA - 999 NPZ 1000 AA - 9999 WZ 1 AAA - 9 ZZZ A 0001 - Z 9999
AGUASCALIENTES AAA 1000 - AFZ 9999 AA 00001 - AF 99999 1AAA 01 - 9ABR 99 1AA 1000 - 9AE 9999
BAJA CALIFORNIA AGA 1000 - CYZ 9999 AG 00001 - CD 99999 1ABS 01 - 9ANW 99 1AF 1000 - 9BD 9999
BAJA CALIFORNIA SUR CZA 1000 - DEZ 9999 CE 00001 - CL 99999 1ANX 01 - 9APZ 99 1BE 1000 - 9BJ 9999
CAMPECHE DFA 1000 - DKZ 9999 CM 00001 - CU 99999 1ARA 01 - 9ASL 99 1BK 1000 - 9BP 9999
CHIAPAS DLA 1000 - DSZ 9999 CV 00001 - DC 99999 1ASM 01 - 9AYZ 99 1BR 1000 - 9BY 9999
CHIHUAHUA DTA 1000 - ETZ 9999 DD 00001 - EG 99999 1AZA 01 - 9DCZ 99 1BZ 1000 - 9CX 9999
COAHUILA EUA 1000 - FPZ 9999 EH 00001 - FB 99999 1DDA 01 - 9DSZ 99 1CY 1000 - 9EV 9999
COLIMA FRA 1000 - FWZ 9999 FC 00001 - FJ 99999 1DTA 01 - 9DUZ 99 1EW 1000 - 9FA 9999
DURANGO FXA 1000 - GFZ 9999 FK 00001 - FX 99999 1DVA 01 - 9ESR 99 1FB 1000 - 9FY 9999
GUANAJUATO GGA 1000 - GYZ 9999 FY 00001 - GW 99999 1ESS 01 - 9FRZ 99 1FZ 1000 - 9GE 9999
GUERRERO GZA 1000 - HFZ 9999 GX 00001 - HG 99999 1FSA 01 - 9GAZ 99 1GF 1000 - 9GS 9999
HIDALGO HGA 1000 - HRZ 9999 HH 00001 - HT 99999 1GBA 01 - 9GMZ 99 1GT 1000 - 9HF 9999
JALISCO HSA 1000 - LFZ 9999 HU 00001 - KK 99999 1GNA 01 - 9HPZ 99 1HG 1000 - 9HT 9999
MEXICO LGA 1000 - PEZ 9999 KL 00001 - MS 99999 1HRA 01 - 9KJG 99 1HU 1000 - 9MJ 9999
MICHOACAN PFA 1000 - PUZ 9999 MT 00001 - NT 99999 1KJH 01 - 9KXZ 99 1MK 1000 - 9MX 9999
MORELOS PVA 1000 - RDZ 9999 NU 00001 - NZ 99999 1KYA 01 - 9KZM 99 1MY 1000 - 9NC 9999
NAYARIT REA 1000 - RJZ 9999 PA 00001 - PG 99999 1KZN 01 - 9LAZ 99 1ND 1000 - 9NL 9999
NUEVO LEON RKA 1000 - TGZ 9999 PH 00001 - RP 99999 1LBA 01 - 9MMZ 99 1NM 1000 - 9PF 9999
OAXACA THA 1000 - TMZ 9999 RR 00001 - RY 99999 1MNA 01 - 9MTZ 99 1PG 1000 - 9PL 9999
PUEBLA TNA 1000 - UJZ 9999 RZ 00001 - SR 99999 1MUA 01 - 9NCZ 99 1PM 1000 - 9PZ 9999
QUERETARO UKA 1000 - UPZ 9999 SS 00001 - SY 99999 1NDA 01 - 9NKZ 99 1RA 1000 - 9RH 9999
QUINTANA ROO URA 1000 - UVZ 9999 SZ 00001 - TB 99999 1NLA 01 - 9NSZ 99 1RJ 1000 - 9RN 9999
SAN LUIS POTOSI UWA 1000 - VEZ 9999 TC 00001 - TP 99999 1NTA 01 - 9RFZ 99 1RP 1000 - 9RU 9999
SINALOA VFA 1000 - VSZ 9999 TR 00001 - UL 99999 1RGA 01 - 9TZZ 99 1RV 1000 - 9ST 9999
SONORA VTA 1000 - WKZ 9999 UM 00001 - VK 99999 1UAA 01 - 9UMZ 99 1SU 1000 - 9WB 9999
TABASCO WLA 1000 - WWZ 9999 VL 00001 - VT 99999 1UNA 01 - 9VNZ 99 1WC 1000 - 9WG 9999
TAMAULIPAS WXA 1000 - XSZ 9999 VU 00001 - WX 99999 1VPA 01 - 9WXZ 99 1WH 1000 - 9XA 9999
TLAXCALA XTA 1000 - XXZ 9999 WY 00001 - XE 99999 1WYA 01 - 9XEZ 99 1XB 1000 - 9XW 9999
VERACRUZ XYA 1000 - YVZ 9999 XF 00001 - YM 99999 1XFA 01 - 9ZAZ 99 1XX 1000 - 9YN 9999
YUCATAN YWA 1000 - ZCZ 9999 YN 00001 - YU 99999 1ZBA 01 - 9ZKZ 99 1YP 1000 - 9YU 9999
ZACATECAS ZDA 1000 - ZHZ 9999 YV 00001 - ZJ 99999 1ZLA 01 - 9ZNZ 99 1YV 1000 - 9ZK 9999

SERVICIO PUBLICO LOCAL - COMMERCIAL VEHICLES
(white characters on a reflective orange background)
State Car (Taxi)Commercial TruckCommercial BusCommercial Trailer
DISTRITO FEDERAL 000001 - 200000 [93]
(see below)[94-]
200001 - 300000 300001 - 400000 400001 - 500000
AGUASCALIENTES 1000 AAA - 9999 ACZ 1AAA 100 - 9AGZ 999 000001 A - 299999 A A 100000 - A 399999
BAJA CALIFORNIA 1000 ADA - 9999 AUZ 1AHA 100 - 9BUZ 999 300000 A - 079999 B A 400000 - B 989999
BAJA CALIFORNIA SUR 1000 AVA - 9999 BDZ 1BVA 100 - 9CFZ 999 080000 B - 189999 B B 990000 - C 389999
CAMPECHE 1000 BEA - 9999 BGZ 1CGA 100 - 9CLZ 999 190000 B - 359999 B C 390000 - C 689999
CHIAPAS 1000 BHA - 9999 BVZ 1CMA 100 - 9DZZ 999 360000 B - 739999 B C 690000 - E 389999
CHIHUAHUA 1000 BWA - 9999 CSZ 1EAA 100 - 9FAZ 999 740000 B - 769999 C E 390000 - F 379999
COAHUILA 1000 CTA - 9999 DUZ 1FBA 100 - 9FXZ 999 770000 C - 359999 D F 380000 - F 679999
COLIMA 1000 DVA - 9999 DXZ 1FYA 100 - 9GDZ 999 360000 D - 469999 D F 680000 - F 979999
DURANGO 1000 DYA - 9999 EFZ 1GEA 100 - 9HCZ 999 470000 D - 729999 D F 980000 - F 999999
GUANAJUATO 1000 EGA - 9999 FEZ 1HDA 100 - 9HYZ 999 730000 D - 829999 E J 100000 - J 679999
GUERRERO 1000 FFA - 9999 FTZ 1HZA 100 - 9JJZ 999 830000 E - 919999 F J 680000 - J 979999
HIDALGO 1000 FUA - 9999 GLZ 1JKA 100 - 9JTZ 999 920000 F - 699999 G J 980000 - K 579999
JALISCO 1000 GMA - 9999 JDZ 1JUA 100 - 9KTZ 999 700000 G - 709999 J K 580000 - L 679999
MEXICO 1000 JEA - 9999 LAZ 1KUA 100 - 9NJZ 999 710000 J - 289999 N L 680000 - P 309999
MICHOACAN 1000 LBA - 9999 LSZ 1NKA 100 - 9NXZ 999 290000 N - 159999 P P 310000 - P 609999
MORELOS 1000 LTA - 9999 MCZ 1NYA 100 - 9PEZ 999 160000 P - 729999 P P 610000 - P 909999
NAYARIT 1000 MDA - 9999 MJZ 1PFA 100 - 9RAZ 999 730000 P - 149999 R P 910000 - R 309999
NUEVO LEON 1000 MKA - 9999 SHZ 1RBA 100 - 9RSZ 999 150000 R - 349999 S R 310000 - S 209999
OAXACA 1000 SJA - 9999 SRZ 1RTA 100 - 9SBZ 999 350000 S - 629999 S S 210000 - S 509999
PUEBLA 1000 SSA - 9999 TFZ 1SCA 100 - 9SLZ 999 630000 S - 559999 T S 510000 - T 509999
QUERETARO 1000 TGA - 9999 TLZ 1SMA 100 - 9SVZ 999 560000 T - 719999 T T 510000 - T 809999
QUINTANA ROO 1000 TMA - 9999 TRZ 1SWA 100 - 9SYZ 999 720000 T - 829999 T T 810000 - T 959999
SAN LUIS POTOSI 1000 TSA - 9999 TUZ 1SZA 100 - 9TMZ 999 830000 T - 259999 U T 960000 - U 359999
SINALOA 1000 TVA - 9999 UNZ 1TNA 100 - 9UMZ 999 260000 U - 879999 U U 360000 - U 659999
SONORA 1000 UPA - 9999 VLZ 1UNA 100 - 9WGZ 999 880000 U - 509999 V U 660000 - W 759999
TABASCO 1000 VMA - 9999 VRZ 1WHA 100 - 9WNZ 999 510000 V - 929999 V W 760000 - W 909999
TAMAULIPAS 1000 VSA - 9999 WVZ 1WPA 100 - 9WXZ 999 930000 V - 619999 W W 910000 - X 309999
TLAXCALA 1000 WWA - 9999 XBZ 1WYA 100 - 9XCZ 999 620000 W - 769999 W X 310000 - X 459999
VERACRUZ 1000 XCA - 9999 YRZ 1XDA 100 - 9YJZ 999 770000 W - 629999 Y X 460000 - Y 939999
YUCATAN 1000 YSA - 9999 ZEZ 1YKA 100 - 9ZEZ 999 630000 Y - 909999 Y Y 940000 - Z 689999
ZACATECAS 1000 ZFA - 9999 ZKZ 1ZFA 100 - 9ZJZ 999 910000 Y - 429999 Z Z 690000 - Z 989999

DISTRITO FEDERAL - TAXIS [94-]
Type Series Assigned
TAXI LIBRE
(Free Taxi - Independent)
L 00001 - L 99999
TAXI SITIO
(Site Taxi - Taxi Company)
S 00001 - S 99999
ITINERARIO FIJO
(Fixed Route - Commercial Bus)
001 0001 - 999 9999
ITINERARIO FIJO
(Fixed Route - Minibus)
001 0001 - 999 9999

TRANSPORTE METROPOLITANO [94-]
Metro Transport Buses between DF and Estado de Mexico
Region Series Assigned
NAUCALPAN 001 NA 001 - 999 NA 999
TLALNEPANTLA 001 TL 001 - 999 TL 999
NEZAHUALCOYOTL 001 NZ 001 - 999 NZ 999
ECATEPEC 001 EC 001 - 999 EC 999
CHALCO 001 CH 001 - 999 CH 999
TEXCOCO 001 TX 001 - 999 TX 999

ZONA FRONTERIZA SERIES
TRANSPORTE PRIVADO - PRIVATE VEHICLES
(green characters on a reflective yellow background)
State Car Truck Bus Trailer
BAJA CALIFORNIA 001 NRA1 - 999 NZZ9 ZJA 1000 - ZLC 9999 ZLD 1000 - ZLN 9999 ZLP 1000 - ZLZ 9999
BAJA CALIFORNIA SUR 001 PLA1 - 999 PRZ9 ZMA 1000 - ZNC 9999 ZND 1000 - ZNN 9999 ZNP 1000 - ZNZ 9999
COAHUILA 001 RAA1 - 999 REZ9 ZPA 1000 - ZRC 9999 ZRD 1000 - ZRN 9999 ZRP 1000 - ZRZ 9999
CHIAPAS 001 RPA1 - 999 RTZ9 ZSA 1000 - ZST 9999 ZSU 1000 - ZTD 9999 ZTE 1000 - ZTP 9999
CHIHUAHUA 001 SAA1 - 999 SKZ9 ZTR 1000 - ZUY 9999 ZUZ 1000 - ZVJ 9999 ZVK 1000 - ZVV 9999
SONORA 001 SWA1 - 999 TAZ9 ZVW 1000 - ZXB 9999 ZXC 1000 - ZXM 9999 ZXN 1000 - ZXY 9999
TAMAULIPAS 001 THA1 - 999 TTZ9 ZXZ 1000 - ZZC 9999 ZZD 1000 - ZZN 9999 ZZP 1000 - ZZZ 9999
SERVICIO PUBLICO LOCAL - COMMERCIAL VEHICLES
(white characters on a reflective red)
State Car (Taxi) Commercial Truck Commercial Bus Commercial Trailer
BAJA CALIFORNIA 1000 ZLA - 9999 ZMN 1000 ZMP - 9999 ZNB 1000 ZNC - 9999 ZNH 1000 ZNJ - 9999 ZNP
BAJA CALIFORNIA SUR 1000 ZNR - 9999 ZPJ 1000 ZPK - 9999 ZPR 1000 ZPS - 9999 ZPU 1000 ZPV - 9999 ZPX
COAHUILA 1000 ZPY - 9999 ZRS 1000 ZRT - 9999 ZRY 1000 ZRZ - 9999 ZSB 1000 ZSC - 9999 ZSE
CHIAPAS 1000 ZSF - 9999 ZSZ 1000 ZTA - 9999 ZTF 1000 ZTG - 9999 ZTJ 1000 ZTK - 9999 ZTM
CHIHUAHUA 1000 ZTN - 9999 ZVA 1000 ZVB - 9999 ZVN 1000 ZVP - 9999 ZVV 1000 ZVW - 9999 ZWB
SONORA 1000 ZWC - 9999 ZWW 1000 ZWX - 9999 ZXC 1000 ZXD - 9999 ZXF 1000 ZXG - 9999 ZXJ
TAMAULIPAS 1000 ZXK - 9999 ZYY 1000 ZYZ - 9999 ZZL 1000 ZZM - 9999 ZZT 1000 ZZU - 9999 ZZZ

VARIOUS TYPES
State DEMOSTRACION
Dealer
AUTO ANTIGUO
Antique Auto
DISTRITO FEDERAL YK 01 - ZZ 99 AA 01 - BU 99 [93]
CM 001 - CM 999 [94-]
AGUASCALIENTES 1AA 001 - 9AD 999 BV 01 - BZ 99
BAJA CALIFORNIA 1AE 001 - 9CT 999 CA 01 - CJ 99
BAJA CALIFORNIA SUR 1CU 001 - 9DR 999 CK 01 - CR 99
CAMPECHE 1DS 001 - 9DV 999 CS 01 - CW 99
CHIAPAS 1DW 001 - 9EC 999 CX 01 - DB 99
CHIHUAHUA 1ED 001 - 9HE 999 DC 01 - DR 99
COAHUILA 1HF 001 - 9HZ 999 DS 01 - EB 99
COLIMA 1JA 001 - 9JE 999 EC 01 - EF 99
DURANGO 1JF 001 - 9JN 999 EG 01 - ER 99
GUANAJUATO 1JP 001 - 9KG 999 ES 01 - EZ 99
GUERRERO 1KH 001 - 9KT 999 FA 01 - FE 99
HIDALGO 1KU 001 - 9KY 999 FF 01 - FP 99
JALISCO 1KZ 001 - 9ML 999 FR 01 - GH 99
MEXICO 1MM 001 - 9PH 999 GJ 01 - GZ 99
MICHOACAN 1PJ 001 - 9PV 999 HA 01 - HG 99
MORELOS 1PW 001 - 9RA 999 HH 01 - HS 99
NAYARIT 1RB 001 - 9RF 999 HT 01 - HW 99
NUEVO LEON 1RG 001 - 9SP 999 HX 01 - JM 99
OAXACA 1SR 001 - 9SV 999 JN 01 - JU 99
PUEBLA 1SW 001 - 9TM 999 JV 01 - KD 99
QUERETARO 1TN 001 - 9TT 999 KE 01 - KR 99
QUINTANA ROO 1TU 001 - 9TX 999 KS 01 - KW 99
SAN LUIS POTOSI 1TY 001 - 9UC 999 KX 01 - LL 99
SINALOA 1UD 001 - 9UM 999 LM 01 - LZ 99
SONORA 1UN 001 - 9VK 999 MA 01 - MU 99
TABASCO 1VL 001 - 9VR 999 MV 01 - MZ 99
TAMAULIPAS 1VS 001 - 9XJ 999 NA 01 - NS 99
TLAXCALA 1XK 001 - 9XN 999 NT 01 - NZ 99
VERACRUZ 1XP 001 - 9XZ 999 PA 01 - PN 99
YUCATAN 1YA 001 - 9YE 999 PP 01 - PZ 99
ZACATECAS 1YF 001 - 9YJ 999 RA 01 - RZ 99

MOTOCICLETA - MOTORCYCLE   [1994]
Allocations for motorcycles first appeared in 1994 - this is when the motorcycle numbering was standardized.
Each state had a different style of motorcycle plate up until 1994 - most were all numeric, and this numbering commenced in 1995.
(Also see notes and additional table below.)
State Passenger Dealer
DEMOSTRACION
Commercial
S.P. LOCAL
DISTRITO FEDERAL 00001 - 98999 1YP 001 - 3YP 999 99000 - 99999
AGUASCALIENTES A 001A - A 999H 1YK 001 - 1YK 999 Y 001A - Y 999A
BAJA CALIFORNIA A 001J - A 999X 2YK 001 - 3YK 999 Y 001B - Y 999B
BAJA CALIFORNIA SUR A 001Y - B 999B 4YK 001 - 4YK 999 Y 001C - Y 999C
CAMPECHE B 001C - B 999T 5YK 001 - 5YK 999 Y 001D - Y 999D
CHIAPAS B 001U - C 999B 6YK 001 - 6YK 999 Y 001E - Y 999E
CHIHUAHUA C 001C - D 999C 7YK 001 - 8YK 999 Y 001F - Y 999F
COAHUILA D 001D - D 999X 9YK 001 - 9YK 999 Y 001G - Y 999G
COLIMA D 001Y - E 999U 1YL 001 - 1YL 999 Y 001H - Y 999H
DURANGO E 001V - F 999A 2YL 001 - 2YL 999 Y 001J - Y 999J
GUANAJUATO F 001B - F 999S 3YL 001 - 3YL 999 Y 001K - Y 999K
GUERRERO F 001T - F 999Z 4YL 001 - 4YL 999 Y 001L - Y 999L
HIDALGO G 001A - G 999G 5YL 001 - 5YL 999 Y 001M - Y 999M
JALISCO G 001H - H 999S 6YL 001 - 7YL 999 Y 001N - Y 999N
MEXICO H 001T - J 999V 8YL 001 - 9YL 999 Y 001P - Y 999P
MICHOACAN J 001W - K 999P 1YM 001 - 1YM 999 Y 001R - Y 999R
MORELOS K 001R - L 999J 2YM 001 - 2YM 999 Y 001S - Y 999S
NAYARIT L 001K - L 999S 3YM 001 - 3YM 999 Y 001T - Y 999T
NUEVO LEON L 001T - M 999T 4YM 001 - 5YM 999 Y 001U - Y 999U
OAXACA M 001U - N 999C 6YM 001 - 6YM 999 Y 001V - Y 999V
PUEBLA N 001D - N 999Z 7YM 001 - 7YM 999 Y 001W - Y 999W
QUERETARO P 001A - P 999E 8YM 001 - 8YM 999 Y 001X - Y 999X
QUINTANA ROO P 001F - P 999N 9YM 001 - 9YM 999 Y 001Y - Z 999A
SAN LUIS POTOSI P 001P - R 999B 1YN 001 - 1YN 999 Z 001B - Z 999B
SINALOA R 001C - R 999V 2YN 001 - 2YN 999 Z 001C - Z 999C
SONORA R 001W - S 999M 3YN 001 - 3YN 999 Z 001D - Z 999D
TABASCO S 001N - S 999V 4YN 001 - 4YN 999 Z 001E - Z 999E
TAMAULIPAS S 001W - T 999S 5YN 001 - 5YN 999 Z 001F - Z 999F
TLAXCALA T 001T - T 999V 6YN 001 - 6YN 999 Z 001G - Z 999G
VERACRUZ T 001W - U 999V 7YN 001 - 7YN 999 Z 001H - Z 999H
YUCATAN U 001W - W 999R 8YN 001 - 8YN 999 Z 001J - Z 999J
ZACATECAS W 001S - W 999Z 9YN 001 - 9YN 999 Z 001K - Z 999K

NOTE: In the 1994 allocations, motorcycle dealers were assigned numbers in the 1Yx 000 block. This is incorrect, as Mexican motorcycles of this era do not have more than 5 digits in the number.
Also, the commercial cycle numbers (Y 000x and Z 000x) overlap with the 1995 allocations - and the 1995 allocations overlap with each other (see below).
MOTOCICLETA - MOTORCYCLE   [1995-]
In the Feb 1995 DOF document, the motorcycle dealer alllocations changed and they now overlap the commercial cycle numbers.
The passenger and commercial (PS Local) numbers remained the same as the 1994 listing.

My guess is that the dealer numbers are still incorrect, because I have seen commercial cycle plates
(white on orange) which match the commercial numbering.
I have not seen any motorcycle dealer plates from this era.
State Passenger Dealer
DEMOSTRACION
Commercial
S.P. LOCAL
DISTRITO FEDERAL 00001 - 98999 Y 001A - Y 999C 99000 - 99999
AGUASCALIENTES A 001A - A 999H Y 001D - Y 999D Y 001A - Y 999A
BAJA CALIFORNIA A 001J - A 999X Y 001E - Y 999F Y 001B - Y 999B
BAJA CALIFORNIA SUR A 001Y - B 999B Y 001G - Y 999G Y 001C - Y 999C
CAMPECHE B 001C - B 999T Y 001H - Y 999H Y 001D - Y 999D
CHIAPAS B 001U - C 999B Y 001J - Y 999J Y 001E - Y 999E
CHIHUAHUA C 001C - D 999C Y 001K - Y 999L Y 001F - Y 999F
COAHUILA D 001D - D 999X Y 001M - Y 999M Y 001G - Y 999G
COLIMA D 001Y - E 999U Y 001N - Y 999N Y 001H - Y 999H
DURANGO E 001V - F 999A Y 001P - Y 999P Y 001J - Y 999J
GUANAJUATO F 001B - F 999S Y 001R - Y 999R Y 001K - Y 999K
GUERRERO F 001T - F 999Z Y 001S - Y 999S Y 001L - Y 999L
HIDALGO G 001A - G 999G Y 001T - Y 999T Y 001M - Y 999M
JALISCO G 001H - H 999S Y 001U - Y 999V Y 001N - Y 999N
MEXICO H 001T - J 999V Y 001W - Y 999X Y 001P - Y 999P
MICHOACAN J 001W - K 999P Y 001Y - Y 999Y Y 001R - Y 999R
MORELOS K 001R - L 999J Y 001Z - Y 999Z Y 001S - Y 999S
NAYARIT L 001K - L 999S Z 001A - Z 999A Y 001T - Y 999T
NUEVO LEON L 001T - M 999T Z 001B - Z 999C Y 001U - Y 999U
OAXACA M 001U - N 999C Z 001D - Z 999D Y 001V - Y 999V
PUEBLA N 001D - N 999Z Z 001E - Z 999F Y 001W - Y 999W
QUERETARO P 001A - P 999E Z 001G - Z 999G Y 001X - Y 999X
QUINTANA ROO P 001F - P 999N Z 001H - Z 999H Y 001Y - Z 999A
SAN LUIS POTOSI P 001P - R 999B Z 001J - Z 999J Z 001B - Z 999B
SINALOA R 001C - R 999V Z 001K - Z 999K Z 001C - Z 999C
SONORA R 001W - S 999M Z 001L - Z 999L Z 001D - Z 999D
TABASCO S 001N - S 999V Z 001M - Z 999M Z 001E - Z 999E
TAMAULIPAS S 001W - T 999S Z 001N - Z 999N Z 001F - Z 999F
TLAXCALA T 001T - T 999V Z 001P - Z 999P Z 001G - Z 999G
VERACRUZ T 001W - U 999V Z 001R - Z 999R Z 001H - Z 999H
YUCATAN U 001W - W 999R Z 001S - Z 999S Z 001J - Z 999J
ZACATECAS W 001S - W 999Z Z 001T - Z 999T Z 001K - Z 999K

SERVICIO PUBLICO FEDERAL - FEDERAL VEHICLES
Type Power Unit (CARGA) PASAJE TURISMO Trailer
SPF 001 AA1 - 999 GZ9 [93]
001 AA1 - 999 EZ9 [94]
001 AA1 - 999 EL9 [95-]
001 HA1 - 999 PZ9 [93]
001 HA1 - 999 LV9 [94]
001 HA1 - 999 LJ9 [95-]
001 RA1 - 999 TW9 [93]
001 RA1 - 999 SV9 [94]
001 RA1 - 999 SL9 [95-]
001 TX1 - 999 ZZ9 [93]
001 TX1 - 999 XZ9 [94]
001 TX1 - 999 XL9 [95-]
SPF TRANSFRONTERIZO
(Cross-Border)
001 EM1 - 999 EZ9 [95-] 001 LK1 - 999 LV9 [95-] 001 SM1 - 999 SV9 [95-] 001 XM1 - 999 XZ9 [95-]
SPF ARRENDAMIENTO
(For Hire)
001 FA1 - 999 GZ9 [94-] 001 LW1 - 999 MV9 [94-] 001 SW1 - 999 TW9 [94-] 001 YA1 - 999 ZZ9 [94-]
AUTO ARRENDAMIENTO
(Rental Car)
001 MW1 - 999 PZ9 [94-]
TRASLADO
(Transfer)
1000 XA - 9999 ZZ [93-94]
1000 XA - 9999 ZN [95-]
PAQUETERIA Y MENSAJERIA
(Courier)
1000 ZP - 9999 ZZ [95-]

DIPLOMATIC
It seems that the white on orange plates specified here were not issued.
The blue on silver plates from 1986 were probably used until the graphic plates started in 2002.
Type Series Assigned
DIPLOMATIC MISSION 01 AA - 99 DN
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 01 EA - 99 FK
ADMINISTRATIVE TECHNICIANS 01 GA - 99 NZ
HONORARY CONSUL 01 PA - 99 TZ

FEDERAL POLICE
Policia Federal de Caminos y Puertas
Type Series Assigned
All Vehicles 00001 - 99999
TOP